+90 530 580 2480 - +90 216 474 7426
info@krcmalimusavirlik.com

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Mali Müşavirlik Hizmetleri

İstanbul Anadolu Yakası merkezli KRC Mali Müşavirlik Hizmetleri; Vergi politikalarının oluşturulması ve vergi planlamalarının yapılması… “Serbest Bölge – Teşvik Planlaması” ve uygulaması… Vergi Danışmanlığı gibi konularda daima yanınızdadır.

Mali Müşavirlik Hizmetleri
Mali Müşavirlik Hizmetleri
Vergi Politikasının Oluşturulması ve Vergi Planlaması Yapılması

Mali müşavirlik hizmetleri, kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesini içerir. Yararlanılması mümkün olan yasal vergi avantajlarının belirlenmesi firmaya karlılık kazandırır. Bu avantajların nasıl uygulanacağının planlanması sürecin bir parçasıdır. Gelecek yıllarda oluşacak şirket üzerindeki vergi yükünün hesaplanması mali müşavirlik hizmetinin önemli bir aşamasıdır. Vergi planlaması yapıldığında eş zamanlı olarak vergi tasarrufu sağlanır ve şirketin vergi yükü yasalar çerçevesinde minimize edilerek mükelleflere avantaj getirir.

 

Mali Müşavirlik Hizmetleri
Muhasebe, Defter Tutma, Denetim, Tasdik ve Müşavirlik Hizmetleri Sunulması

Mali müşavirlik hizmetlerinde anahtar teslim olarak muhasebe, vergi, SGK vb. yükümlülükler ile ilgili denetimler incelikle yapılır. Muhasebe sisteminin kurulup geliştirilmesi, düzenlenecek sözleşmelerin gözden geçirilmesi mali müşavirlik hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Kanuni tasdik zorunluluğunun yerine getirilmesi, vergi idaresi ile ilgili sorunların çözümlenmesi, muhasebenizin anahtar teslim olarak şirketiniz içinde veya dışında tutulması, KRC Mali Müşavirlik hizmetlerinin sağladığı avantajlar arasındadır.

 

Mali Müşavirlik Hizmetleri
Serbest Bölge-Teşvik Planlaması ve Uygulaması

Mali müşavirlik danışmanlığı içerisinde; kurulacak şirketin destekleme ve teşvik haklarının belirlenmesi, belirlenen teşvik unsurlarından ve serbest bölge uygulamalarından yararlanması için gerekli izin ve belgelerin alınması da yer almaktadır. Teşvik unsurlarından yararlanma ve serbest bölge faaliyetlerine ilişkin prosedürlerin ve uygulamanın anahtar teslim olarak yerine getirilmesi KRC Mali Müşavirlik hizmetleri ile mümkündür.

 

Mali Müşavirlik Hizmetleri
Yabancı Sermaye ve Çalışma İzinlerinin Alınması

Yabancı yatırımcılar ile işbirliği ve ortak yatırım yapılması halinde mali müşavirlik hizmetleri devreye girmektedir. Sürecin akışında gerekli izinlerin alınmasını ve işlemlerin yapılmasını, kuruluş ve izinlerin son aşamaya kadar özenle tamamlanması görevini mali müşavirlik hizmetleri üstlenir.

Yabancı uyruklu şirketler için; Türkiye’de açacakları şubelerin tescili, şube açılış işlemleri, merkeze bağlı tali şube açılması mali müşavirlik hizmetleri ile sağlanmaktadır. Bu süreçte Türkiye vekilinin değiştirilmesi, ünvan – faaliyet konusu / adres değişikliği gibi işlemler ve şube sermayesinin artırılması, şube tasfiyesinde çalışılmaktadır.

 

Mali Müşavirlik Hizmetleri
Ana Sözleşme Hazırlanması ve Kuruluş İşlemleri

Kurulacak şirketin faaliyetlerine ve statüsüne en uygun olan şirket nevinin belirlenmesi ve optimal bir ana sözleşme hazırlanması, kuruluş işlemlerinin yürütülüp, sonuçlandırılması.

 

Mali Müşavirlik Hizmetleri
Vergi Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetleri kapsamında sunduğumuz hizmetler; mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, kanunlar ve mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktır. Müşavirlik hizmeti sunduğumuz kanun ve mevzuatlar aşağıda belirtilmiştir:

– Kurumlar Vergisi,
– Gelir Vergisi,
– Katma Değer Vergisi,
– Özel Tüketim Vergisi,
– Vergi anlaşmaları,
– Damga Vergisi,
– Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
– Emlak Vergisi,
– Gümrük Vergisi dışında kalan diğer dolaylı vergiler,
– Kambiyo mevzuatı,
– Yabancı Sermaye mevzuatı,
– Sermaye Piyasası mevzuatı,
– Bankacılık mevzuatı,
– Teşvik mevzuatı,
– Serbest Bölgeler Mevzuatı,
– Ticaret hukuku,
– İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,
– Diğer mali kanun ve yönetmelikler,

Ayrıca,

– Yukarıda değinilen mevzuatta meydana gelen değişmeleri kendi öneri, görüş ve yorumlarımız ile birlikte mükelleflerimizin bilgisine sunmak ve istenilmesi halinde, konu ile ilgili personelin bu konularda aydınlatılmasını sağlamak,

– Mükelleflerimizin faaliyetlerini vergisel yönden en etkin biçimde yapılandırabilmeleri ve doğru vergi stratejilerine sahip olabilmeleri için önerilerde bulunmak,

– Yasal kayıt ve işlemlerin incelenmesi ile müşterilerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmak,

– Danışmanlık anlayışımız kısaca “içinizdeki yabancı” olmak şeklinde özetlenebilir. İçinizde olacağız, ama personelinizden biri olmayacağız.

– Yönetimsel ve mali, tüm konularda sıcak bir işbirliğini hedefleyecek, ama eleştirilerimizi sakınmadan iletebileceğiz.

– Öncelikli hedefimiz; işletme bütünlüğü içinde ¨Mali İşler¨ departmanının ANLAMLI, KARŞILAŞTIRILABİLİR, KOLAY ULAŞILABİLEN, DOĞRU BİLGİ üretmesi, bu bilgi ve belgelerin muhafazasını sağlayacak düzenin sağlanmasıdır.

– Denetim ve danışmanlık işlevleri birbirinden göreceli bağımsız olarak planlanacak, ancak kuruluşumuzda oluşturulacak dosyanızdan bir bütün halinde izlenebilecektir.

– Çalışma anlayışımız; hem uluslararası denetim kuruluşlarının yetkinliğinde ve standartlara uygun denetim, hem de sıcak bir işbirliğine dayalı danışmanlık anlayışının birleştiği, kaliteli, sürekli, güvenilir ve etkin bir dayanışma ortamının sağlanmasıdır.

– Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi yanı sıra, kalite ve verimliliği arttırmak KRC Mali Müşavirlik’in başlıca hedefidir.

KRC Mali Müşavirlik olarak, Profesyonel ekibimiz ve gelişmiş teknoloji ürünleri ile desteklenen yapıcı yaklaşımımız, müşterilerimize değer katmaya odaklanmıştır.

Siz de KRC Mali Müşavirlik Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Paylaş:   

Online Mali Müşavirlik

Arşivler

Kategoriler